Anhörig till en person med psykos

Att vara anhörig till en person som lider av någon psykossjukdom kan vara mycket tungt. Det är svårt att veta hur du ska gå till väga och också känna rädsla över att personen kommer skada sig själv eller aldrig bli frisk.


Anhörig till någon som precis insjuknat

AnhörigOm en närstående precis har drabbats av en psykos är det viktigt att du snabbt söker dig till en psykiatrisk mottagning. Då får personen hjälp snabbt och har större chans att bli helt återställd.

Om personen inte vill ha hjälp finns det möjlighet för hembesök.

Anhörig till långtidssjuka

Anhöriga drabbas ofta hårt när någon i dess närhet får schizofreni. Just för att schizofreni i en tredjedel av fallen aldrig går över. Det kan kännas tyngre och tyngre ju längre tiden går och personen inte blir frisk. Rädslan finns att personen aldrig kommer att bli frisk.

Många familjer förlorar också en stor del av sin sociala krets, även fast det är väldigt viktigt för en schizofren person att ha många anhöriga runt sig. Försök att kämpa för detta.

Det är svårt att ha kvar sitt egna liv när någon i sin närhet blir sjuk. I stället kan man lätt ägna sitt liv åt att hjälpa den sjuka med att städa, laga mat och övervaka. Men försök att ta hjälp av samhället för detta. Så som personliga assistenter, arbetsterapeuter eller liknande.

Det är dock bra att du på något sätt får information om sjukdomen, som hur du kan förhindra och se när ett återfall kommer och liknande. Forskning visar på att anhörigas delaktighet i vården ökar chanserna för den drabbade att bli helt återställd.

Tips och råd
  • Var tolerant
  • Ha inte full kontroll
  • Våga lämna ansvaret
  • Läs på om sjukdomen
  • Var delaktig i vården
  • Försök att behålla ert sociala liv

Hur kan jag få hjälp som anhörig?

Anhörighetsföreningar är ett bra stöd för anhöriga till psykossjuka. Det kan vara skönt att träffa människor som är i samma situation och få tips, råd, stöd, information och kunskap.

Schizofreniförbundet är ett intresseförbund som förmedlar juridisk rådgivning, samtalsstöd, självhjälpsgrupper, studiecirklar och erfarenhetsbyte för anhöriga.

Du kan också söka hjälp på din vårdcentral eller ringa hjälplinjen för rådgivning på telefonnummer 020-22 00 60.