Genombrott: genen som orsakar schizofreni

Det har länge varit tydligt att schizofreni har en ärftlig komponent men nu har forskare i USA preciserat vilken gen som ökar risken för sjukdomen och varför.


psykosForskare vid MIT och Harvard i USA har analyserat DNA prover från 100 000 människor från 30 olika länder. De letade efter genetiska variationer som ökade risken för schizofreni.

De upptäckte en koppling mellan schizofreni och en gen som kodar för proteinet C4, ett viktigt protein för vårt immunsystem och för hjärnans utveckling. Proteinet finns i många varianter bland människor men en viss variant ökade risken för schizofreni.

Proteinet C4 bidrar till att beskära kopplingar längs hjärnans nervceller. Den här processen är normal och viktig under hjärnans utveckling för att se till att bara de allra viktigaste kopplingarna mellan nervceller finns kvar och förstärks. Oväsentliga synapser städas undan.

Individer som har den speciella genvarianten har också mer av proteinet C4. Ökade mängder av proteinet verkar leda till ökad beskärning av kopplingarna mellan nervceller och leder till de symtom vi ser vid schizofreni.

Än så länge har behandling av schizofreni främst varit riktad mot symtom som psykos. Nu kan forskare istället bättre förstå grunden till sjukdomen och framkalla läkemedel för att behandla orsaken snarare än symtomen.