Schizofreni

Psykos är ett samlingsnamn för många olika psykossjukdomar. Schizofreni är den vanligaste psykossjukdomen.


Schizofreni – en lång psykos

Schizofreni

En schitzofren person kan känna sig förföljd, hotad eller ha konspirationsteorier.

Hälften av alla som drabbas av en psykos får diagnosen schizofreni. Den drabbade har svårt att skilja på vad som är verkligt och vad som är fantasi.

För att få diagnosen schitzofreni måste sjukdomen ha varat längre än ett halvår. Ungefär 35 000 personer lever med schizofreni i Sverige i dag.

Symptom

  • Sjukdomen kommer långsamt
  • Personen blir inåtvänd
  • Har svårt att fungera i livet
  • Isolerar sig
  • Får hallucinationer
  • Vanföreställningar
  • Känner inre oro
  • Sömnsvårigheter
  • Vredesutbrott

Inte som multipel personlighetsstörning

Det är lätt att blanda ihop schizofreni med multipel personlighetsstörning eftersom ordet schizofreni betyder kluven personlighet.

Men schizofreni är inte alls lik multipel personlighetsstörning där den drabbade har flera olika personligheter eller så kallade alter egon.

Orsaker

Många orsaker är fortfarande okända. Man vet dock att ungefär hälften har en medfödd känslighet.

Om du är med om något trauma under uppväxten ökar dock risken för att drabbas. Man har också sett att regelbunden hasch-rökning och tidiga infektioner i livet kan öka risken för att drabbas.

Behandling

Behandling sker genom psykoterapi och medicinering.

En tredjedel blir helt friska med hjälp av medicinering under livet, en tredjedel får leva med sjukdomen men mår bättre tack vara behandling, den sista tredjedelen blir inte av med sjukdomen och får svårigheter i livet på grund av det. Sjukdomen blir dock lindrigare med åren.