Medicin halverar antal våldsbrott

Om personer med psykisk sjukdom får antipsykotisk medicin så halveras risken för att dessa personer ska begå våldsbrott. Det visar en svensk-brittisk forskning nu i en stor studie.


De personer som lider av psykossjukdomen schizofreni och bipolär sjukdom begår mer våldsbrott än övriga befolkningen. Men i en ny studie, som DN tagit del av, har man nu kunnat se att antipsykotisk medicin halverar dessa brott.

Det är forskare vid Karolinska institutet tillsammans med universitetet i Oxford som har följt 80 000 svenska kvinnor och män som fått antipsykotiska eller stämningsstabiliserande läkemedel under olika perioder mellan åren 2006–2009.

I studien såg man att i de perioder som deltagarna fick antipsykotiska medicin så minskande våldsbrotten med 45 procent hos gruppen. I de perioder gruppen fick stämningsstabiliserande läke­medel minskade våldsbrotten med 24 procent.

Under dessa år så dömdes 7,9 procent av alla deltagare till något våldsbrott.

Antipsykotisk medicin hjälper bland annat till att lindra paranoida vanföreställningar och andra psykossymptom.