Behandling vid psykos

Vid en psykos kan medicinering lindra symptomen. Även terapi behövs för att ta itu med minnen från psykosen och få hjälp att komma tillbaka till vardagen.


Behandling i en trygg miljö

För en person som drabbats av psykos är det viktigt med psykologiskt stöd i en trygg behandlingsmiljö. En del passar därför bättre att vårdas hemma, och en del passar bättre att vårdas på sjukhus.

Om psykosen ter sig så att den kan innebära risker med att stanna hemma så är det bättre att personen vistas på sjukhus. Sjukhusbehandling gör också ofta att man blir frisk snabbare.

Antipsykotiska läkemedel lindrar symptomen

Antipsykotiska läkemedel minskar symtomen på psykos så som vanföreställningar och hallucinationer. Men medicineringen botar inte själva sjukdomen.

Efter psykosen kan du behöva äta medicin under en lång tid framöver för att inte psykosen ska komma tillbaka.

Läs mer om medicinering vid psykos här.

behandling vid psykoserPsykoterapi – ta itu med minnen

Psykoterapi är viktigt för att få hjälp med att komma tillbaka till vardagen. Förutom psykologisk behandling får du även social träning.

Många lider dessutom av upplevelserna som de varit med om under psykosen. Många vanföreställningar kan ha varit mycket skrämmande. Många personer har också svåra upplevelser efter tvångsbehandlingen.

Det är viktigt att man tar itu med alla dessa upplevelser så att de inte hindrar än från att komma tillbaka till livet.

Hur snabbt blir man frisk?

Med behandling brukar psykosen gå över efter ungefär en månad. Men besvären kan komma tillbaka och finnas kvar längre.

Därför är det viktigt med att fortsätta äta medicin och fortsätta få psykologiskt stöd för att förhindra återfall.

Behandlingshem efter tillfrisknandet

Många som har fått en psykos kan få komma på ett behandlingshem den första tiden efter sitt tillfrisknande.

Detta eftersom det kan vara svårt att komma hem själv till sin egen lägenhet direkt efter en längre sjukdomsvistelse. På behandlingshemmet får man hjälp och stöd.