Bakslag för läkemedelskandidat mot psykossjukdom

En läkemedelskandidat som hade goda förutsättningar att minska symptomen för schizofreni visar nu i färska studier inte ge de resultat man hoppats på.


Företaget Roche säger nu i ett pressmeddelande att läkemedelskandidaten
Bitopertin inte lindrar symptomen vid schizofreni bättre än placebo enligt en fas 3-studie.

Däremot visade Bitopertin sig minska negativa symptom i andra studier. Exempelvis kunde man se tydliga resultat vid symptom så som minskad motivation och känslomässig avtrubbning. Företaget Roche kommer därför att invänta övriga fas 3-studier med bitopertin innan något beslut fattas om hur de ska gå vidare med läkemedlet.