Många med schizofreni slarvar med sin medicin

En fjärdedel av alla med schizofreni följer inte läkemedelsordinationen. Detta ökar lidandet för individen men också samhällets totala kostnader för sjukdomar.

 


Många med schizofreni slarvar med sin medicin27 procent av schizofrenipatienterna i en avhandling tog inte sina psykosläkemedel som ordinerat. Något som ökar lidandet hos både patienten och dess närstående.

Dessutom räknar WHO idag att kostnaden för schizofreni, som en procent av befolkningen är drabbad av, är mycket högre än för trafikolyckor. En orsak till detta är bland annat att patienter inte följer läkemedelsordinationen vilket leder till sjukhusinläggningar, funktionsnedsättningar och dödlighet.

– Min slutsats är att sjukvården bör bli bättre på att följa upp det faktiska medicinintaget, till exempel genom att räkna piller vid regelbundna återbesök. En annan viktig faktor är patientens och de närståendes attityd till läkemedel, säger Cecilia Brain, doktorand vid Sahlgrenska akademin, i ett pressmeddelande.

Länk till avhandlingen.