Medicinering vid psykos

Rätt medicinering kan lindra psykoser. Dock kan man inte bota en psykos med läkemedel, utan endast lindra symptomen.


Antipsykotisk medicinering

Medicinering

Medicinering hjälper den drabbade.

Antipsykotisk medicinering lindrar symptomen vid psykoser, som exempelvis vanföreställningar och hallucinationer.

Om du drabbas av en psykos för första gången får du dock inte medicinen på en gång. Det är nämligen viktigt att du först utreder om symptomen kan bero på en annan sjukdom eller om symptomen kan försvinna av sig själv.

Olika biverkningar

Det finns olika typer av antipsykotisk medicin, en del som är äldre och en del som är nyare. Den största skillnaden mellan de olika medicinerna är biverkningarna.

Bland de nyare medicinernas biverkningar är viktuppgång vanligt medan bland de äldre medicinerna är muskelbiverkningar vanligt.

Vanliga biverkningar:

 • Muskelstelhet
 • Myrkrypningar
 • Darrningar
 • Muskelkramper
 • Ofrivilliga muskelrörelser
 • Känna sig avskärmad
 • Känna att det går långsamt att tänka
 • Trötthet
 • Ökad aptit (viktuppgång)
 • Rubbningar i hormonbalansen (kan ge svullna och hårda bröst)
 • Vissa biverkningar kan bero på för hög dos och går över när du trappar ner medicinen. Gör dock detta i samband med läkare i så fall.

Dosering

Det är svårt att få rätt dosering då det är väldigt individuell. Vid för låg dosering blir effekten inte lika bra och vid för hög dosering får du för mycket biverkningar.

Därför får du pröva dig fram och det är viktigt att du berättar för din läkare om du lider av jobbiga biverkningar.

Du kan behöva äta medicin under flera år för att minska risken för återfall. Utan medicinering är risken stor att psykosen kommer tillbaka.

Injektioner i stället för medicin

Om en person inte vill ta medicin eller om personen fortfarande lider av psykos och inte kommer ihåg sin medicinering kan personen i stället få injektioner. Det är sjukvårdspersonalen som ger injektionerna med ett par veckors mellanrum.

Lugnande mediciner

Om du lider av psykos har du ofta problem med sömnen. Detta kan leda till ett ond cirkel då för lite sömn kan förvärra psykosen. Därför får den drabbade också någon form av sömngivande läkemedel. Om du samtidigt som du lider av sömnproblem också lider av ångest kan du få bensodiazepiner. Dock bara under en kort period då detta läkemedel är beroendeframkallande.

Mot depression

Om du är deprimerad kan du få antidepressiva läkemedel. Om du är manodepressiv behövs stabiliserande läkemedel.

Medicin mot biverkningarna

Det finns antikolinerga läkemedel som kan lindra de musklerbiverkningar du får av den antipsykotiska medicinen. Men även detta läkemedel ger dock biverkningar så därför ska du försöka ta så lite som möjligt av detta.