Vad är en psykos?

En psykos är ett psykotiskt tillstånd där den drabbade upplever verkligheten på ett annat sätt än vad den är. Den drabbade kan få hallucinationer, ofta på ett skrämmande sätt, och inte kunna skilja på sina egna tankar och när andra talar till dem.


Psykoser

Så syns en psykos

En person som drabbas av en psykos drabbas ofta av hallucinationer och vanföreställningar.

Som utomstående kan du märka detta genom att personen börjar bete sig annorlunda, får udda idéer, isolerar sig och ha svårt att sköta arbete eller skola. Personen kan också känna sig förföljd, hotad, ha konspirationsteorier och/eller se symboler i föremål och händelser.

Tidiga tecken på en psykos kan vara att personen grubblar mycket på livet på ett ångestfyllt sätt, får förändrad verklighetsuppfattning, blir inåtvänd och får oförklarliga känsloutbrott.

Vilka drabbas?

Ungefär 20 personer per 100 000 invånare får en psykos varje år. Det är vanligast att man blir sjuk mellan 18-40 år men psykoser kan inträffa under hela livet. Den vanligaste psykossjukdomen är schizofreni.

Faktorer som kan leda till en psykos

Det är svårt att säga varför vissa drabbas av en psykos då flera faktorer spelar roll. Sedan krävs det också någon form av ärftlig sårbarhet för att faktorerna ska kunna leda till en psykos.

De faktorer som spelar in kan vara tidigare traumatiska upplevelser, för stor press och belastning, för lite sömn, livskriser och/eller vid alkohol eller narkotikamissbruk.

Om du är orolig för en närstående

En person som har drabbats av en psykos kan ha väldigt svårt att inse att de har en psykos. Det är svårt att förklara för någon att det personen ser och hör inte finns. Som människa litar du väldigt mycket på dina sinnen och tar för givet att du upplever verkligheten genom dessa.

Om du är orolig över att en person som har drabbats av en psykos kommer att skada sig själv kan du kontakta en psykiatrisk akutmottagning. Ibland kan hembesök av psykiatriska team göras, det är ett bra alternativ när den drabbade inte själv vill söka vård.

Behandling vid psykos

Vid behandling av psykoser får den drabbade både antipsykotiska läkemedel och psykoterapi. Läs mer om medicinering här.

Det är även viktigt att den drabbade har en trygg hemmiljö med många anhöriga som stöttar. Om personen lever ensam är det bra om den för en stund flyttar in hos anhöriga.

Ibland kan en person behöva tvångsintas på sjukhus om det exempelvis finns risk att personen skadar sig själv.

Först efter en behandling kan den drabbade personen fullt ut förstår att hon/han har drabbats av en psykos. Dock kan minnena av det som hände under psykosen vara traumatiska och de kan vara svåra att hantera och bli av med. Det är viktigt att prata om dessa minnen, i exempelvis psykoterapi.

Det är även viktigt att du fortsätter med psykologiskt stöd efter att du har blivit frisk för att förhindra återfall.