Fakta

Vad är en psykos?

En psykos är ett psykotiskt tillstånd där den drabbade upplever verkligheten på ett annat sätt än vad den är. Den drabbade kan få hallucinationer, ofta på ett skrämmande sätt, och inte kunna skilja på sina egna tankar och när andra talar till dem.

Symptom på psykos

Förändrad verklighetsbild och hörselhallucinationer

Schizofreni

Den drabbade har svårt att skilja på verklighet och fantasi

Behandling vid psykos

Behandling av psykos sker med medicin och psykoterapi

Medicinering vid psykos

Rätt medicinering kan lindra psykoser

Anhörig till en person med psykos

Hur du som anhörig ska gå till väga och få stöd