Även psykiskt friska kan höra röster

Det är inte bara personer med schizofreni eller psykos som hör röster. Enligt en ny studie är rösthallucinationer en "normal mänsklig upplevelse".


Även psykiskt friska kan höra rösterAtt höra röster inuti sitt eget huvud har tidigare kopplats till psykiska sjukdomar så som schizofreni och psykos.

Men nu visar en brittisk studie att rösthallucinationer inte har en specifik koppling till just psykiska sjukdomar utan att det kan finnas hos människor utan psykiatrisk diagnos.

– Att höra röster tror jag är en del av en normal, mänsklig upplevelse. Det kan vara väldigt skakande för en del och det associeras med en mängd neurologiska, psykiatriska och fysiska problem. Jag tror dock inte alltid att det är ett symtom på underliggande sjukdom, säger Angela Woods, författare till studien, till Dagens Medicin.

I studien frågade forskarna också personerna med rösthallucinationer hur rösterna karakteriserade sig. Vilket skilde sig mycket från person till person, men de flesta hörde fler än en röst.

55 procent av de som hörde röster uppfattade det som verkliga ljud. Medan 45 procent tyckte att rösterna liknade mer tankar eller att rösterna var en blandning mellan tankar och ljud.

Det var vanligt att rösterna gav en känsla av negativitet så som oro, rädsla, stress eller depression. Men det fanns även dem som upplevde rösterna som positiva.

Många upplevde också fysiska reaktioner i samband med att de hörde rösterna så som myrkrypningar eller värmekänslor. Dessa var då ofta kopplade till en traumatisk händelse.

Studien är publicerad i vetenskapstidskriften Lancet Psychiatry.