Symptom på psykos

Vid psykos, psykossjukdom, så förändras verkligheten. Psykosen kan både komma plötsligt som smygande under en lång tid.


symptom på psykos

Hörselhallucinationer är ett vanligt symptom vid psykos.

Symptom på psykos är vanföreställningar och hallucinationer. Hallucinationerna är oftast hörselhallucinationer.

Du som har drabbats av en psykos får en förvräng upplevelse av omvärlden och får svårt att tolka intryck och bedöma trovärdighet.

Om du är närstående kan du märka en psykos genom att personen får annorlunda idéer och beter sig annorlunda.

Det kan exempelvis vara att personen får svårt att sköta skolan och arbetet, att personen känner sig hotad, förföljd, får konspirationsteorier och pratar osammanhängande.

Tidiga symptom och varningssignaler

Tidiga tecken på en psykos kan vara att personen grubblar mycket på livet på ett ångestfyllt sätt och ändrar verklighetsuppfattning. Personen isolerar sig socialt och drar sig undan från arbete eller skola en längre tid.

Känsloutbrott och att personen beter sig lite annorlunda är också vanliga tidiga symptom.