Innovation & Forskning

Psykisk diagnos en gardin för fysiska sjukdomar

Psykos Personer med främst schizofreni har mellan 12–15 år kortare livslängd än befolkningen i övrigt.

Genombrott: genen som orsakar schizofreni

Det har länge varit tydligt att schizofreni har en ärftlig komponent men nu har forskare i USA preciserat vilken gen som ökar risken för sjukdomen och varför.

Även psykiskt friska kan höra röster

Det är inte bara personer med schizofreni eller psykos som hör röster. Enligt en ny studie är rösthallucinationer en "normal mänsklig upplevelse".

Många med schizofreni slarvar med sin medicin

En fjärdedel av alla med schizofreni följer inte läkemedelsordinationen. Detta ökar lidandet för individen men också samhällets totala kostnader för sjukdomar.  

Medicin halverar antal våldsbrott

Om personer med psykisk sjukdom får antipsykotisk medicin så halveras risken för att dessa personer ska begå våldsbrott. Det visar en svensk-brittisk forskning nu i en stor studie.

Bakslag för läkemedelskandidat mot psykossjukdom

En läkemedelskandidat som hade goda förutsättningar att minska symptomen för schizofreni visar nu i färska studier inte ge de resultat man hoppats på.