Icke diagnosticerade, kroppsliga sjukdomar är en av orsakerna till att personer med schizofreni har en förkortad livslängd. Foto: Flickr.